ประกาศ โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
เปิดรับสมัคร พนักงานบริการ  (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท  
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์     
1. เพศชาย/หญิง  อายุไปเกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
การรับสมัคร   วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร      
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก *โปรดแต่งกายสุภาพ  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒)  โรงพยาบาลเชียงขวัญ  อำเภอเชียงขวัญ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทรศัพท์ 043-509-123   ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน  2565 ถึงวันที่  26 เมษายน  2565
ในวันและเวลาราชการ 
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่  27 เมษายน  2565
ณ บอร์ดประสัมพันธ์ ทางขึ้นชั้น 2 
         - สอบข้อเขียน ในวันที่  28 เมษายน 2565  เวลา  09.00 – 12.00 น.
         - สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องประชุมชั้น 2  โรงพยาบาลเชียงขวัญ 
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  29 เมษายน  2565  ณ บอร์ดประสัมพันธ์ ทางขึ้น ชั้น 2 
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2  โรงพยาบาลเชียงขวัญ