ชื่อ - นามสกุล :นพ.ทินเทวัญ พุทธลา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารงานหน่วยงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0885730558
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการจัดการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานงานผู้ป่วยนอก
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานงานแพทย์แผนไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานกายภาพบำบัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ