[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by My Site Eaey 2014
โรงพยาบาลเชียงขวัญ ที่ตั้ง 02 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-509123 : www.ckhos.com

Show all Reports and Publication


Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/nongnasa/domains/ckhos.com/public_html/modules/research/readresearch.php on line 64
ประกาศโรงพยาบาลเชียงขวัญ
    เรื่อง : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าของผลงาน : โรงพยาบาลเชียงขวัญ
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 2470    จำนวนการดาวน์โหลด : 342 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงขวัญ 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการรับ-ส่ง หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 31/ก.ค./2561
      แนวทางการรับส่ง หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 256 21/มิ.ย./2561
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21/มิ.ย./2561
      การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน และระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 30/พ.ค./2561
      การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 30/พ.ค./2561